Ogolne warunki handlowe Polska

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

1. Zakres obowiązywania i inne informacje ogólne

(1) Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostawy obwiązują dla wszystkich umów zawartych zarówno między firmą Franz Zentis Sp. z o. o. (dalej zwaną „Zentis”) a Kupującym, jak również dla wszystkich transakcji w przyszłości, nawet jeśli nie zostały one powtórnie wyraźnie ustalone.

(2) Wraz z wydaniem zlecenia, najpóźniej z odbiorem towaru Kupujący uznaje te warunki. Warunki kupującego, odbiegające od wymienionych tutaj, których Zentis nie uznał w formie pisemnej, nie są zobowiązujące dla Zentis; nawet wówczas, jeśli Zentis nie wypowie się wyraźnie przeciwko danym warunkom.

(3) Tylko prokurenci i Zarząd Firmy są upoważnieni do dokonywania ustnych zmian z Kupującym dotyczących tej umowy lub ustaleń odbiegających od warunków umowy i warunków dostawy. W pozostałych przypadkach zmiany muszą być potwierdzane pisemnie przez Zentis, aby były skuteczne.

(4) Potwierdzenia zlecenia, rachunki, wyciągi z konta itd. wystawione przez Zentis elektronicznie, są ważne bez podpisu.

 

2. Oferty i zawieranie umowy

(1) Oferty Zentis pozostają bez zobowiązań i są nie obowiązujące. Zentis przyjmuje zlecenia dopiero po pisemnym potwierdzeniu. Pisemne potwierdzenie zlecenia jest równoważne wystawieniu rachunku. Ustne uzgodnienia i późniejsze zmiany umowy obowiązują tylko wtedy, jeśli zostały pisemnie potwierdzone przez Zentis.

(2) Potwierdzenie dostawy przez Zentis odnosi się do ilości podanych w przybliżeniu. Zentis ma prawo dostarczyć do 5% mniej lub więcej, niż ilości wymienione w umowie. Zentis może wykonywać dostawy partiami, jeśli Kupujący wyrazi takie życzenie.

(3) Wzory określa się jako nie obowiązujące wzory typów, przy czym wartości specyfikacji przedstawiają tylko dane przybliżone i podlegają wahaniom biologicznym odchyleniom i związanym z techniką produkcji.

 

3. Cena

(1) Ceny wynikają z cennika obowiązującej w dniu dostawy z dostawą na miejsce względnie z dostawą na statek, z doliczeniem podatku VAT każdorazowo w wartości określonej przepisami prawnymi, kosztów opakowania i transportu; o ile - w pojedynczych przypadkach – nie zostało inaczej.

(2) Jeśli firma Zentis wyjątkowo ustaliła z Kupującym stałą cenę, to firma ma prawo odpowiednio zmieniać ustaloną cenę, jeśli okres między wystawieniem zlecenia, a datą dostawy wynosi przynajmniej cztery miesiące i w tym okresie nastąpiły istotne zmiany wynagrodzenia, kosztów transportu i / lub kosztów materiału lub jeśli znacznie zmieniła się wysokość świadczonych przez Zentis sprzedaży na podstawie regulacji i zarządzeń prawnych.

 

4. Płatność, zwłoka w zapłacie, potrącenie i prawo zatrzymania rzeczy

(1) Rachunki netto firmy Zentis są do zapłacenia w ciągu 30. Przy płatności w ciągu 14 dni Zentis gwarantuje 2% skonto od kwoty rachunku, jeśli Kupujący wypełnił wszystkie pozostałe, obowiązujące wymogi Zentis. Termin płatności zaczyna się od daty rachunku, najpóźniej od daty otrzymania każdorazowej dostawy. Przedpłaty lub wpłaty „a konto” nie są oprocentowane przez firmę Zentis.

(2) Płatność uważa się za wypełnioną, jeśli wpłynie na któreś z kont firmy Zentis. Przekazy pocztowe, czeki i weksle firma Zentis przyjmuje tylko w przypadku płatności. Płatność wekslem wymaga szczególnych ustaleń. Wszystkimi związanymi z tym kosztami obciążony jest kupujący.

(3) Pracownicy obsługi zewnętrznej i kierowcy firmy Zentis lub wynajęty spedytor nie są upoważnieni do przyjmowania środków płatniczych żadnego rodzaju.