Polityka alergenowa

Zjawisko nietolerancji pokarmowej i alergii  nasila się na całym świecie. Również Zentis poświęca tej ważnej sprawie szczególną uwagę. Wytwarzanie                       i znakowanie  wszystkich produktów następuje ściśle według aktualnego rozporządzenia o znakowaniu żywności. Zaleca ona jasne oznaczenie wszystkich alergenów w spisie dodatków i obowiązuje od 25.11.2005 oraz jest wiążąca  dla wszystkich gałęzi przemysłu spożywczego

Rozporządzenie o znakowaniu żywności definiuje 14 głównych alergenów, które należy  podać przy znakowaniu produktu, jeżeli są one zawarte jako dodatki:

 • zboża zawierające gluten (pszenica, żyto, owies, orkisz, jęczmień, kamut lub  ich hybrydy) i wyroby otrzymane ze zbóż,
 • skorupiaki  i wyroby otrzymane ze skorupiaków,
 • jaja  i wyroby otrzymane z jaj,
 • ryby i wyroby otrzymane z ryb,          
 • orzeszki ziemne i wyroby otrzymane z orzeszków ziemnych,
 • soja i wyroby otrzymane z soi,
 • mleko i wyroby otrzymane z mleka,
 • owoce łupinowe (migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzech nerkowca, orzech pekan, orzech brazylijski, pistacje, orzech makadamii) i wyroby z owoców łupinowych,
 • musztarda i wyroby otrzymane z musztardy,
 • sezam i wyroby otrzymane z sezamu,
 • seler i wyroby otrzymane z selera,
 • SO2 > 10 mg / kg,   
 • łubin i wyroby otrzymane z łubinu jak również
 • mięczaki i wyroby otrzymane z mięczaków.

W ścisłej współpracy z fachowymi doradcami zewnętrznymi firma Zentis stworzyła samodzielną jednostkę zarządzania alergenami. Dzięki temu dokładnie opisane  i zdefiniowane zostało prawidłowe postępowanie z surowcami, półproduktami i gotowymi wyrobami alergennymi od momentu zaopatrzenia w surowce aż po dostawę do klienta.

Do najważniejszych zagadnień zarządzania alergenami należą:

 • Oddzielenie miejsc przygotowania surowców alergennych,
 • Etykietowanie za pomocą kolorowych etykiet surowców alergennych, urządzeń produkcyjnych oraz pojemników transportowych,
 • Skoncentrowanie produkcji komponentów alergennych w specjalnie wyznaczonych obszarach produkcyjnych,
 • Kontrola wyników mycia wszystkich urządzeń, pojemników transportowych i narzędzi pracy,
 • Przeprowadzenie oceny ryzyka wspólnie z niezależnym specjalistą,
 • Ujęcie alergenów w systemie HACCP jak również
 • Wyczerpująca informacja i szkolenie pracowników na temat zasad postępowania  na stanowisku pracy.
 • Nowe zasady i zmiany ustawowe są uwzględniane w istniejących procesach dla bezpieczeństwa konsumentów.