Metryczka

Zentis GmbH & Co. KG
Jülicher Straße 177
D - 52070 Aachen

Telefon: + 49 (0) 241/ 4760-0
Telefax: + 49 (0) 241/ 4760-369

E-Mail: info@zentis.de
Internet: www.zentis.de

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Akwizgranie (Aachen)

Numer rejestrowy: HRA 120

Numer identyfikacji podatkowej VAT według § 27a niemieckiej ustawy o podatku VAT:
DE 121 686 454

Osobiście odpowiedzialny udziałowiec:
Zentis Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Aachen

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Akwizgranie (Aachen)

Numer rejestrowy: HRB 963

Dyrektorzy zarządzający upoważnieni do reprezentowania firmy:
Karl-Heinz Johnen, Stephan Jansen, Norbert Weichele

Koncepcja systemu ECM, doradztwo, usługi webmasterskie, programowanie:
Mediata Communications GmbH
Internet: www.mediata.net, E-mail: service@mediata.net

Odpowiedzialność za treść  

a. Spółka Zentis GmbH & Co. KG odpowiada za własne treści w witrynie internetowej według przepisów ogólnych.

b. Za obce treści udostępniane na stronach internetowych firma Zentis GmbH & Co. KG ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy posiada o nich wiedzę oraz, gdy zapobieżenie korzystaniu z tych treści jest możliwe pod względem technicznym i wykonalne.

c. Odpowiedzialność za obce treści, do których firma Zentis GmbH & Co. KG jedynie udostępnia odsyłacze, jest wykluczona. Automatyczne i chwilowe pokazanie obcych treści w związku z wyszukiwaniem przez użytkowników sieci uważa się za umożliwienie dostępu.

d. Obowiązek zablokowania możliwości korzystania z niezgodnych z prawem treści pozostaje według ogólnych ustaw nienaruszony także wtedy, gdy spółka Zentis GmbH & Co. KG dowiedziała się o tych treściach przestrzegając tajemnicy telekomunikacyjnej według §88 TKG a blokada jest możliwa pod względem technicznym i jest wykonalna.