Cele

Łączymy tradycję z nowoczesnością. Oznacza to nieustanne poszukiwanie nowych profili działalności i optymalizację istniejących linii produktowych w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie. Jesteśmy dumni z naszej niezależności i nie zrezygnujemy z niej. Dążymy przede wszystkim do zrównoważonego wzrostu, także w sferze kooperacji i akwizycji.

Czujemy się zobowiązani do tego, by odpowiedzialnie postępować z zasobami natury. Uszlachetniamy produkty naturalne i staramy się osiągać nowe, kreatywne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój jest najważniejszym wyznacznikiem naszego działania.