Odpowiedzialność

Jako przedsiębiorstwo międzynarodowe czujemy się zobowiązani do odpowiedzialnego działania oraz zrównoważonego gospodarowania. Zabezpieczenie naturalnych zasobów, bezpieczeństwo żywności, jakość jak również uczciwe postępowanie wobec siebie nawzajem są dla nas oczywiste.