Filozofia środowiska

Ochrona przyrody stanowi podstawę naszej działalności, a świadome i pełne szacunku jej traktowanie jest dla nas oczywiste. Wiele podjętych przez nas działań ekologicznych wykracza poza wymogi prawne, albowiem ochrona środowiska i gospodarność pozostają ze sobą w ścisłym związku.

Pragniemy rozwijać się chroniąc zasoby naturalne. Nieprzerwanie pracujemy nad tym, by obniżyć gospodarczą ingerencję w przyrodę i obniżyć zużycie energii.

Nasi pracownicy są szkoleni w tym zakresie. Ochrona środowiska i jego poszanowanie należą do ich obowiązków. Prowadzimy intensywną współpracę        z władzami i partnerami handlowymi, by kierowali się oni tymi samymi kryteriami, ktorymi kierujemy się my. Kierownictwo firmy regularnie kontroluje zakres stosowania praktycznych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska i jest otwarte na propozycje pracowników w tej sferze.