Pracownicy

Lubimy nasze wyroby i lubimy je produkować – to tak samo oczywiste dla każdego pracownika, jak stawiane nam wysokie wymogi jakościowe. Wobec siebie postępujemy fair, jesteśmy otwarci i darzymy się zaufaniem. Stawiamy na pragmatyzm, cenimy płaską hierachię i krótkie drogi decyzyjne.

Firma Zentis stała się cząstką życia jej pracowników. Świadczy o tym niski stopień fluktuacji kadr i wysoki staż pracy w firmie, który wynosi średnio powyżej 16 lat. Wszystkim pracownikom oferujemy możliwość rozwoju. Stanowiska kierownicze obsadzamy w przeważającym stopniu naszymi fachowcami. W dobie wzrastającej industrializacji, globalizacji i konkurencji na rynku nasi pracownicy są mocną stroną firmy i jej najważniejszym kapitałem.  Decyzje personalne podejmujemy z nastawieniem na sukces.

W ostatnich latach rozbudowaliśmy nasz system kształcenia. Aktywnie wspieramy pracowników chcących doskonalić się zawodowo i kontynuować edukację. Od 2000 roku podejmujemy również akcje prozdrowotne wśród naszej załogi.