Zarządzanie środowiskiem

Cieszymy się, że nasza troska o środowisko została doceniona. Obydwa nasze zakłady w Aachen uczestniczą od 2003 roku w projekcie ECOPROFIT, w którym otrzymywały wyróżnienia.

ECOPROFIT jest projektem zintegrowanej techniki ochrony środowiska, który ma na celu jego poprawę w dobie eksploatacji, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Istnieje bowiem zależność, według której obniżenie  zużycia zasobów naturalnych z reguły obniża również koszty produkcji.

W przypadku ECOPROFIT odbywa się to poprzez opracowanie własnego programu ochrony środowiska, który musi być wdrożony zgodnie z planem działań. Wyniki kontroluje niezależna komisja. ECOPROFIT jest realizowany w ścisłej współpracy pomiędzy lokalną administracją i gospodarką oraz regionalnymi i pozaregionalnymi partnerami. Obecnie wspóldziałanie to odbywa się w 70 niemieckich jednostkach administracyjnych.