Zarządzanie surowcami naturalnymi

Proces produkcji konfitur i owocowych komponentów zużywa dużo wody i energii. Dlatego ich efektywne zużycie ma dla nas szczególne znaczenie. Zarówno ze względów ekologicznych jak i ekonomicznych, ciągle opracowujemy nowe działania, których celem jest redukcja zużycia wody, prądu i gazu oraz ilości odpadów i ścieków. Coraz to nowe metody rozwiązań znajdujemy dzięki tradycyjnej sile innowacyjności i satysfakcji, którą niesie ona z sobą.

I tak wprowadziliśmy w życie wewnętrzny system zarządzania energią, który poszukuje innowacyjnych możliwości oszczędzania. Uwzględniając ciągle rosnące ceny energii system zarządzania energią pozwala na bardziej transparentne pokazywanie zużycia energii i na identyfikację potencjału oszczędności. I tak na przykład Zentis wykorzystuje ciepło odpadowe z produkcji do ogrzewania obiektów administracyjnych. Także stosowanie jednostek instalacji KWK (jednostek kogeneracji) przyczynia się do uzyskiwania energii elektrycznej i cieplnej. Nasze pomysły dotyczące oszczędzania energii dokumentujemy i analizujemy. W zależności od wielkości potencjału oszczędności pomysły te realizujemy jak najszybciej lub umieszczamy w planie działań do realizacji. Analizę realizacji i jej efektów umożliwia system monitorowania. Nasze zaangażowanie w system zarządzania energią zostało po raz pierwszy wyróżnione w maju w roku 2012 certyfikatem ISO 50001: 2011 i udokumentowane, ponieważ wydajność energetyczna jest dla nas kluczem do sukcesu. Pozwala ona na trwałe utrzymywanie kosztów energii na niskim poziomie, podnosi konkurencyjność a jednocześnie przyczynia się do zrównoważonego sposobu gospodarowania. 

Nasze wskazujące nowe drogi zarządzanie surowcami naturalnymi jest powiązane także z innowacyjną koncepcją logistyki. Własna spółka zależna, która założono w 1998 roku w siedzibie w Akwizgranie zatrudnia ponad 200 pracowników i zarządza flotą 80 pojazdów, które są przygotowane do transportu w określonych temperaturach. Nasza elastyczna koncepcja transportu zapewnia terminowe i świeże dostawy wszystkich produktów do klienta.

Wielość różnych działań, jak opisane powyżej, przyczynia się do tego, że od roku 2005 udało nam się zredukować w całym przedsiębiorstwie właściwą emisję CO2 o około 10%. W samej tylko głównej siedzibie przedsiębiorstwa w Akwizgranie udało nam się zmniejszyć zużycie energii cieplnej o 7%.

Także w znacznym stopniu zmniejszyliśmy zapotrzebowanie na świeżą wodę oraz ilość ścieków. Dzięki innowacyjnej technice membranowej oszczędzamy rocznie ponad 50.000 m³ wody. Dzięki tej technologii jesteśmy liderem w branży. Ten udany projekt uzyskał wsparcie Nadrenii Północnej-Westfalii i został opublikowany przez agencję d.s. wydajności tego kraju związkowegojako najlepszy praktyczny przykład.

Ciągle postępująca optymalizacja naszego kompletnego łańcucha produkcyjnego pod względem ochrony środowiska jest i zawsze pozostanie centralnym punktem naszych zainteresowań.