Zrównoważony rozwój

Naszym najważniejszym dostawcą jest natura. Dlatego zrównoważone i ekologiczne gospodarowanie to dla nas nie tylko zobowiązanie, ale też najwyższy nakaz. Jednocześnie ponosimy wobec naszych klientów najwyższą odpowiedzialność w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa i jakości artykułów spożywczych. Owoce i inne naturalne surowce pozyskujemy na całym świecie od dostawców, z którymi w większości współpracujemy od wielu dziesięcioleci.

W naszym trzecim raporcie zrównoważonego rozwoju, co wynika z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI G4), pokażemy, jakie kroki podjęliśmy od 2011 do 2015 roku w celu wypełnienia tego obowiązku.

Nasze wymagania, szczególnie ekologiczne, wykraczają daleko poza międzynarodowe, ustawowe ramy; zapewniamy, że wymagania te są ściśle przestrzegane przez wszystkich naszych partnerów. Aby zapewnić trwale wysoką jakość, kontrolujemy intensywnie naszych dostawców pod względem aspektów ekologicznych, ale także socjalnych. I tak od roku 2012 jesteśmy zwyczajnym członkiem RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) i w celu ochrony środowiska oraz propagowania  uczciwych warunków pracy na terenach przeszliśmy w 100 % na olej palmowy z upraw zrównoważonych. Tym samym podkreślamy nasze kompleksowe zaangażowanie w zrównoważoną gospodarkę.  May także poddajemy się ciągłym kontrolom przeprowadzanym przez właściwe urzędy i naszych klientów.

Ciągle poszukujemy nowych technologii i procesów, aby nasze wyroby produkować jeszcze lepiej.

Cały proces produkcji od przyjęcia towarów do napełniania podlega ścisłym, dokładnie zdefiniowanym przepisom dotyczącym kontroli i higieny. Wszystkie surowce oraz także nasze produkty są ciągle, starannie badane na różnych stadiach procesu produkcji. Czy to laserowe sortowanie, czy też kontrola promieniami rentgenowskimi – towarzyszący naszym procesom produkcyjnym system zarządzania jakością oraz nasze, najczęściej własne, wysoko rozwinięte technologie produkcji są uważane w branży za wiodące i przykładowe. Przeprowadzane corocznie według krajowych i międzynarodowych wytycznych IFS (International Food Standard, Higher Level) i FSSC (Food Safety System Certification 22000:2010) postępowania certyfikujące zdajemy z wyróżnieniem. Ponadto poddajemy się regularnie audytom przeprowadzanym przez naszych klientów, w ramach których jesteśmy kontrolowani w bardzo szerokim zakresie.

Intensywnie i nieprzerwanie pracujemy nad bardziej ekologiczną optymalizacją naszego procesu produkcji. Aktywnie poszukujemy nowych rozwiązań dla zredukowania zużycia energii i wody oraz ilości odpadów i ścieków.

Oczywiście odrzucamy każdą formę dyskryminacji, wyzysku pod postacią pracy dzieci lub dumpingu płac, jak również nieludzkie traktowanie, wymagamy ich przestrzegania od naszych partnerów handlowych.

Pojęcie zrównoważonego gospodarowania obejmuje u nas także otwarty dialog z klientami i współpracownikami, jak również socjalne zaangażowanie, przy pomocy którego chcemy udokumentować nasze przywiązanie do głownej siedziby w Akwizgranie.