Liczby + Fakty

Dane

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Aachen
   
Numer rejestru: HRA 120
   
Numer Identyfikacji podatkowej
zgodnie z  § 27a ustawy o podatku obrotowym:
DE 121 686 454
   
Osobiście odpowiedzialni udziałowcy: Spółka Udziałowa Zentis z ograniczoną odpowiedzialnością, Aachen
   
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Aachen
   
Numer rejestru: HRB 963
   
Zakres działalności: Słodkie smarowidla, słodycze, komponenty owocowe do dalszego przetwórstwa przemysłowego 
   
Rok założenia: 1893
   
Obrót koncernu: 666 mio EUR (1. stycznia 2016 – 31. grudnia 2016)
   
Zatrudnienie: 2.027 (średnia wartość roczn)
   
Rok obrotowy: Rok kalendarzowy
   
Prezesi Zarządu uprawnieni do reprezentowania: Karl-Heinz Johnen
Stephan Jansen
Norbert Weichele
   
Adres: Jülicherstraße 177
52070 Aachen
Niemcy
info@zentis.de
   

Koncern Zentis 

  HGB
2014
T€
HGB
2015
T€
HGB
2016
T€
Przychody z obrotu brutto 677.541 682.510 666.335
w tym Niemcy w % 40% 39% 38%
Środki trwałe 163.903 171.706 184.876
Środki obrotowe 239.675 242.194 220.291
Suma bilansowa 406.019 417.329 414.454
Invwestycje 19.873 20.854 39.021
Odpisy 19.477 19.970 21.480
Pracownicy
(średnia wartość roczna)
2.155 2.022 2.027

 

Rozkład obrotów według strategicznych segmentów działalności

PL_Grafik-Konzernumsatz-2016